مسأله شرطی های خلاف واقع
55 بازدید
محل نشر: نامه مفید » زمستان 1379 - شماره 24 (18 صفحه - از 81 تا 98)
نقش: مترجم
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شرطیهای خلاف واقع یکی از مسائل مهم و مخاطره‏آمیز فلسفه علم به شمار می‏آید که در علوم و زندگی روزمره کاربرد فراوانی دارد. این مسأله با تئوری تأیید مسأله قانون، استقراء، واژه‏های حاکی از استعداد و ذوات ممکن و مسائلی از این دست ارتباط وثیقی دارد. مسائل فوق به لحاظ مشکل و راه حل وضعیت یکسانی دارند، به گونه‏ای که درنهایت همگی به این مسأله احاله می‏شوند که چه چیزی گزاره‏های قانون وار را از گزاره‏های اتفاقی متمایز می‏کند. این مسأله علی رغم هم اندیشیها و چاره جوییهای ارباب اندیشه تاکنون ره به جایی نبرده است و همچنان به قوت خود باقی است. واژگان کلیدی: شرط، قانون، اتفاق، فلسفه علم