رویکردهای مختلف به پلورالیزم دینی (به سوی الاهیات ناظر به همه ادیان)
34 بازدید
ناشر: حوزه علمیه قم، مرکز مطالعات و تحقیقات ادیان و مذاه
نقش: مترجم
شابک: 964-8090-00-9
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی