واقعیت ، افسانه و پیش بینی اثرنلسن گودمن فیلسوف علم آمریکایی
35 بازدید
ناشر: انتشارات دانشگاه مفید
نقش: مترجم
سال نشر: 1380
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی